หน้าแรกเว็บ   รายละเอียด Server   จดโดเมน   Web Hosting   พัฒนาเว็บไซต์ php   สอน php และ mysql   วิธีการชำระเงิน   แจ้งชำระเงิน   ติดต่อเรา   
 :: รายละเอียด :: Mini Pack Small Economy Deluxe Supper Deluxe Premium Supper Premium Ecommerce Egovernment
ค่าบริการ Hosting ฟรี! ค่าติดตั้ง 300 บาท / ต่อปี 500 บาท / ต่อปี 1,000 บาท / ต่อปี 2,000 บาท / ต่อปี 3,000 บาท / ต่อปี 4,000 บาท / ต่อปี 5,000 บาท / ต่อปี 6,000 บาท / ต่อปี 7,000 บาท / ต่อปี
พื้นที่ Hosting เก็บข้อมูล (Disk Space) 50 MB 100 MB 200 MB 300 MB 500 MB 1 GB 2 GB 3 GB 5 GB
อัตราโอนถ่ายข้อมูล (Data Transfer) ต่อเดือน 5 GB 10 GB 20 GB 30 GB 50 GB 100 GB Unlimited GB Unlimited Unlimited
จำนวนโดเมนที่ใช้ได้ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
สิทธิพิเศษที่ได้รับ
จดโดเมน ในราคาพิเศษ (เฉพาะ .com .net .org ) 350 บาท 350 บาท 300 บาท 300 บาท ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ระบบ mail server
จำนวนอีเมล์ (Account) Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
กำหนด พื้นที่ใช้งานได้ด้วยตนเอง Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ตั้ง Forward, Aliase, Auto Response Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
เช็ค E-mail ผ่าน Outlook Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Web Based Mail Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Web Based Email Manager Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ภาษาโปรแกรมที่รองรับ
HTM , HTML Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
PHP4/PHP5, Perl, CGI, SSI Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ระบบฐานข้อมูลที่รองรับ
ระบบฐานขัอมูล MySQL Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
จำนวน ฐานข้อมูล MySQL 1 1 1 1 2 5 10 Unlimited Unlimited
การจัดการหน้า เว็บไซต์
FTP Access Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ระบบจัดการไฟล์ผ่านเว็บ (File Manager) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ระบบ Password Protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ระบบ Backup เว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Online Control Panel (DirectAdmin) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
FTP User 1 User 1 User 1 User 1 User 1 User 1 User 1 User 1 User 1 User
ระบบช่วยเหลือและบริการ
Website Monitoring Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Backup Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 
สั่งซื้อบริการ
สั่งซื้อบริการ
สั่งซื้อบริการ
สั่งซื้อบริการ
สั่งซื้อบริการ
สั่งซื้อบริการ
สั่งซื้อบริการ
สั่งซื้อบริการ
สั่งซื้อบริการ
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หน้าแรกเว็บ  | รายละเอียดServer  | จดโดเมน  | Web Hosting  | พัฒนาเว็บไซต์ php  | สอน php และ mysql  | วิธีการชำระเงิน  | แจ้งชำระเงิน  | ติดต่อเรา