หน้าแรกเว็บ   รายละเอียด Server   จดโดเมน   Web Hosting   พัฒนาเว็บไซต์ php   สอน php และ mysql   วิธีการชำระเงิน   แจ้งชำระเงิน   ติดต่อเรา   
  086-7152113
089-5717377
087-9492105
 
:: จำหน่ายโปรเจค PHP
:: หาเพื่อน หาแฟน
:: การเรียนการสอน
:: กรมรักษาความปลอดภัย
:: กองการฝึกพลทหาร
:: ตัวอย่างเว็บสมัครงาน 

 
:: สอน PHP และการเก็บข้อมูลใน MYSQL ::  PHP BASIC -(สอน PHP เบื้องต้น) 20 ชั่วโมง (4,000 บาท)

  ชั่วโมงที่ 1- 4

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
 • การติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในสร้างเว็บไซต์
 • เรียนรู้คำสั่ง HTML ดังนี้
  • กำหนดรูปแบบเอกสาร HTML
  • การขึ้นบรรทัดใหม่
  • การเว้นวรรค
  • การจัดกึ่งกลางหน้า
  • อักขระพิเศษ
  • รูปแบบตัวอักษร
  • สีตัวอักษร
  • ขนาดอักษร
  • สีพื้นหลัง
  • รูปพื้นหลัง
  • รูปภาพ

  ชั่วโมงที่ 5 - 8

 • เรียนรู้คำสั่ง HTML ที่ใช้ในการสร้างตาราง , การลิ้งค์ไปหน้าอื่นๆ , Style Sheet พื้นฐาน
 • การเขียนคำสั่ง PHP แทรกรวมกับภาษา HTML , การใช้งานตัวแปร , คำสั่งทำซ้ำ , คำสั่งเงื่อนไข

  ชั่วโมงที่ 9 - 12

 • การสร้าง Form , Text Box , Password Box , Combo , Text Area , Check Box , Radio Button                    
 • การสร้างปุ่ม Submit , Reset , การส่งค่าจากฟอร์มไปให้ PHP , การรับค่าวิธี Get และ Post

  ชั่วโมงที่ 13 - 16

 • การใช้คำสั่ง Session , Array , foreach
 • ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล MySQL , การสร้างฐานข้อมูล , การสร้างตาราง , การเพิ่มฟิลด์ข้อมูล
 • การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมภาษา PHP
 • การ Insert ข้อมูลจาก Form เข้าสู่ Database , การดูข้อมูลด้วยคำสั่ง Select

  ชั่วโมงที่ 17 - 20

 • การลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง Delete , การแก้ไขข้อมูลด้วยคำสั่ง Update
 • การสร้าง Function เบื้องต้น
 • สรุปภาพรวมการเรียนภาษา Basic Web Application (PHP)


 
 PHP Advance (สอน PHP ระดับสูง) 20 ชั่วโมง (6,000 บาท)

  ชั่วโมงที่ 1-4
 • การใช้งานฟังก์ชั่นด้านคณิตศาสตร์ , การใช้งานฟังก์ชั่นเกี่ยวกับข้อความ
 • การใช้งานฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลา
 • การสร้างฟังก์ชั่นขึ้นเองเพื่อ เช็คข้อมูลในฟอร์มว่าตรงตามต้องการหรือไม่

  ชั่วโมงที่ 5 - 8

 • การเขียนโปรแกมเพื่อส่งเมลล์จากเว็บไซต์ , การสร้างสมุดเยี่ยมชม , การสร้างตัวนับผู้เยี่ยมชม

  ชั่วโมงที่ 9 - 12

 • การใช้ภาษา PHP ติดต่อฐานข้อมูลแบบหลายๆ ตารางพร้อมกัน
 • ประยุกต์การค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขแบบต่างๆ

  ชั่วโมงที่ 13 - 16

 • สร้างระบบงาน PHP แบบง่ายๆ ตามหัวเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ ด้วยตัวเอง โดยมีครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำ

  ชั่วโมงที่ 17 - 20

 • วิเคราะห์และชี้แนะ ความถูกต้องและหลักการของระบบงาน ที่ผู้เรียนสร้างขึ้น
 • สรุปแนวทางในการพัฒนาความรู้ด้วยตัวเองและการประกอบอาชีพ
โปรแกรมที่ใช้ : Dreamwaever 8 , Namo , EditPlus 2 , Appserv , phpmyadmin ,mysql ,php ,html
สิ่งที่ต้องนำมาเอง : Notebook กับสายชาร์ตแบต และความตั้งใจที่จะี่พร้อมเรียน php

 
 PHP & MySQL Database Web Programming 30 ชั่วโมง (9,000 บาท)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับ PHP Advance

  ชั่วโมงที่ 1 – 6 : พื้นฐาน PHP
 • เรียนรู้ถึงรูปแบบการทำงาน และการเรียกใช้คำสั่งของภาษา PHP
 • องค์ประกอบต่างๆในการตั้ง Database Web Server ที่ฝั่งเครื่องที่เป็น Server
 • รูปแบบของคำสั่ง PHP ฝึกฝนพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP รวมถึงฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของภาษา PHP

  ชั่วโมงที่ 7 -11 : การเขียน Web Application

 • หลักการทำงานของ PHP, เรียนรู้รูปแบบการใช้คำสั่งการวนลูป
 • การกำหนดตัวแปรใน PHP, ชนิดของตัวแปรใน PHP, Function และสร้าง Function ขึ้นมาใช้งานเอง
 • เรียนรู้ถึงการทำงานของ Web Application ใช้ภาษา PHP มาเขียน Web Application รวมกับ MySQL โดยละเอียด
 • การใช้คำสั่งต่างๆ เช่น Function, If-Else statement, Echo etc. อย่างละเอียด

  ชั่วโมงที่ 12 - 17 : MySQL

 • เริ่มต้องรู้จักกับ SQL, เรียนรู้ระบบฐานข้อมูลและการทำงาน รวมทั้งการจัดการ MySQL
 • การใช้ PHP ติดต่อกับฐานข้อมูลแบบ Database-Driven Web pages
 • การดาวน์โหลด และ ติดตั้งโปรแกรมสำหรับ ฝั่ง Server เช่น Apache Server, Personal Web Server และ PHP อย่างเป็นขั้นตอน

  ชั่วโมงที่ 18 - 26 : MySQL II

 • เรียนถึงการเขียนภาษา PHP เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ทั้งการอ่านข้อมูล เพิ่มข้อมูล, Update ข้อมูลและ การลบข้อมูล Edit Source Code แก้ไข Source Code ทั้งในภาษา HTML และภาษา php ทั้งฝั่ง Server และฝั่ง Related Clients, รวมทั้งการ Edit ฐานข้อมูลประเภทต่างๆ
 • โปรแกรม Counter แบบเก็บข้อมูลลงไฟล์ , แบบเก็บข้อมูลลง Database , แบบใช้รูปภาพ Graphic
 • การเขียน Web Application เช่น Guest Book การส่งเมล์ รวมถึง Shopping Cart ฯลฯ

  ชั่วโมงที่ 27 - 30 : การใส่คำสั่งสคริปต์ลูกเล่นต่างๆ

 • การใส่ไฟล์วีดีโอจากเว็บอื่น เช่น YouTube, PhotoBucket
 • การใส่ไฟล์เพลง
 • การใส่ไฟล์ Flash
 • การใช้งาน Counter ฟรี
 • การใส่ตัวนับ User Online
 • ใส่โค้ดปฏิทิน และนาฬิกาแบบต่างๆ ให้เว็บไซต์
 • การใส่โค้ดค้นหาของ Google.com
โปรแกรมที่ใช้ : Dreamwaever 8 , Namo , EditPlus 2 , Appserv , phpmyadmin ,mysql ,php ,html
สิ่งที่ต้องนำมาเอง : Notebook กับสายชาร์ตแบต และความตั้งใจที่จะี่พร้อมเรียน php

 
 PHP & MySQL Database Web Application Development 36 ชั่วโมง (12,000 บาท)
หลักสูตรนี้ผู้เรียนต้องมีความรู้ ระดับ PHP Advance และ Web Application ก่อนถึงจะเรียนได้

   ชั่วโมงที่ 1 – 2
 • เรียนรู้โครงสร้างภาษา รูปแบบคำสั่งต่าง ๆ ของ PHP
 • การกำหนดตัวแปร
 • ตัวดำเนินการ (Operator)
 • การเขียนเงื่อนไขการท างานแบบวนรอบ ( Control Structure )
 • Function ต่างๆ ที่ควรรู้
 • ลองทดสอบเขียนระบบ Login อย่างง่าย เพื่อศึกษาการรับค่าจาก Formไปใช้งานในคำสั่งต่างๆ

  ชั่วโมงที่ 3 – 5

 • การจัดเตรียมฐานข้อมูล
 • ทำความเข้าใจการทำงานของระบบฐานข้อมูล (Database)
 • ศึกษาการทำงานของ Mysql และการใช้งาน PhpMyAdmin เพื่อจัดการฐานข้อมูล
 • ศึกษาภาษา SQL ให้สามารถ Select, Insert, Update, Delete ในตารางต่าง ๆ ได้

  ชั่วโมงที่ 6 – 9

 • การติดต่อและจัดการฐานข้อมูล ด้วย คำสั่งต่างๆ ของ PHP
 • เรียนรู้วิธีการติดต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วย Function ของ PHP
 • นำข้อมูลที่อยู่ใน Database มาทำการแสดงผลทางหน้า Webpage ได้
 • สร้างไฟล์ที่รับข้อมูลจากผู้ใช้นำเข้าเก็บไว้ใน Database ได้
 • สร้างไฟล์ที่สามารถแก้ไขและลบข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลได้

  ชั่วโมงที่ 10 – 12

 • การสร้างระบบสมาชิก
 • ออกแบบฐานข้อมูลสำหรับระบบสมาชิก
 • ทำหน้าลงทะเบียนสมาชิกใหม่

  ชั่วโมงที่ 13 – 15

 • ทำหน้า Login ด้วย Username, Password เพื่อเข้า Web Page ที่กำหนดไว้ให้เฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 • ทำหน้าสำหรับการลืม Password
 • ทำหน้าแก้ไขรหัสผ่าน ได้
 • ทำหน้าเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้
 • สามารถออกจากระบบได้

  ชั่วโมงที่ 16 – 20

 • เริ่มต้นการวางโครงสร้างในการจัดทำ Website E-Commerce
 • ออกแบบฐานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเก็บรายละเอียดของสินค้า
 • แสดงผลรายการสินค้า แบ่งออกเป็นหน้าย่อย ๆ และมี Navigator เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
 • สร้าง Search Engine เพื่อเรียกดูรายละเอียดของสินค้าที่อยู่ในฐานข้อมูล

  ชั่วโมงที่ 21 – 26

 • เข้าใจการทำงานและวิธีใช้งานของ Shopping Cart
 • เรียนรู้การทำงานของ Shopping Cart ว่ามีขั้นตอนใดบ้าง
 • เรียนรู้วิธีการใช้งาน Shopping Cart เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำสินค้าที่ต้องการมาใส่และคำนวณราคา ก่อนที่จะชำระเงิน

  ชั่วโมงที่ 27 – 28

 • การสั่งซื้อสินค้า(Order) และการส่งสินค้า (Shipping)
 • สร้างแบบฟอร์มในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้ลูกค้าระบุสถานที่ส่งสินค้า และเลือกวิธีการชำระเงิน
 • นำข้อมูลที่ได้จากแบบฟอร์มในการสั่งซื้อสินค้าเก็บลงในฐานข้อมูล
 • เข้าใจระบบ Payment Gateway

  ชั่วโมงที่ 29 – 33

 • ระบบหลังร้าน (Administrator System)
 • สร้าง ระบบหลังร้าน (Administrator System) เพื่อให้เจ้าของร้านสามารถที่จะเพิ่ม ลบ แก้ไขรายการ
 • สินค้าได้ ผ่านหน้าจอ Browser ( Control panel) ด้วยระบบ Login-Password

  ชั่วโมงที่ 34 – 36

 • การสร้างระบบการส่ง E-mail และ การอัพโหลดงานขึ้นเซิร์ฟเวอร์
 • ศึกษาระบบการส่ง E-mail
 • ทำหน้า Form รับชำระค่าบริการสินค้า
 • Confirm การชำระค่าบริการสินค้าด้วย Email
 • อัพโหลดงานขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์จริง
โปรแกรมที่ใช้ : Dreamwaever 8 , Namo , EditPlus 2 , Appserv , phpmyadmin ,mysql ,php ,html
สิ่งที่ต้องนำมาเอง : Notebook กับสายชาร์ตแบต และความตั้งใจที่จะี่พร้อมเรียน php
 
 สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ผู้เรียนจบหลักสูตรจะมีความเข้าใจในโครงสร้าง, การทำงานของภาษา PHP และ การทำงานร่วมกับโปรแกรมฐานข้อมูล My SQL จนสามารถสร้าง Web Site ที่ทำงานกับฐานข้อมูลได้อย่างเต็มรูปแบบ และสร้างระบบหลังบ้าน (Login System) ได้ด้วยตนเอง เช่น ระบบสมาชิก (Member Login), ระบบจัดการฐานข้อมูลสินค้า, จัดการข้อมูลพนักงาน, Web Board, Searching Data ซึ่งเป็น Web Applications อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อใช้ในงานจริงได้ทันทีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อต่อยอดไปยังระดับสูงต่อไปได้
หน้าแรกเว็บ  | รายละเอียดServer  | จดโดเมน  | Web Hosting  | พัฒนาเว็บไซต์ php  | สอน php และ mysql  | วิธีการชำระเงิน  | แจ้งชำระเงิน  | ติดต่อเรา